I Vest-Agder har fylkestannhelsesjef, Per Kvinlaug oppdatert informasjon om beredskapen og beskyttelsestiltak mot influensa A(H1N1), så kalt svineinfluensa, til tannhelsepersonell. I brevet/ e-posten skriver han: "Helsedirektoratet anbefaler at hos pasienter med mistenkt influensa A(H1N1) skal tannbehandling og andre prosedyrer som kan produsere aerosoler, utsettes til pasienten er frisk igjen dersom det er medisinsk forsvarlig. God etterlevelse av rutiner for håndhygiene er essensielt."


Fylkestannlege Per KvinlaugFylkestannlegen skriver videre:

Følg med på temasidene på Folkehelseinstituttets nettsted og på Helsedirektoratets nettsted.

Fylkestannlegen vil følge utviklingen og de råd som kommer fra Folkehelseinstitutt, Helsedirektorat og Tannlegeforening.

Ved eventuelt stort sykefravær blant ansatte i Tannhelsetjenesten og blant private tannleger, må det ses på en Beredskapsplan for å ivareta et godt nok akutt tilbud til befolkningen i fylkeskommunen.
Mer informasjon kan leses i tidligere utsendt brev fra Helsedirektoratet. Som en del av forberedelsene til en mulig pandemi sendte Helsedirektoratet 30.04.2009 brev til kommunene, helse- og tannhelsetjenesten om beskyttelsestiltak for helsepersonell, pasienter og publikum generelt.

av admin, publisert 1. mars 2011 | Skriv ut siden