Sykefraværsstatistikken for Vest-Agder fylkeskommune viser at det er en nedgang i sykefraværet første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det totale sykefraværet er nå på 6,9 prosent mot 7,4 prosent i fjor. Resultatene varierer fra enhet til enhet, men hovedtendensen er en positiv utvikling i sykefraværet som det er håp om fortsetter selv om svineinfluensaen kan by på en spesiell utfordring denne høsten. Målet er å få sykefraværet i Vest-Agder fylkeskommune under seks prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2009 | Skriv ut siden