-Da Vest-Agder fylkeskommune i 2006 fikk tilsyn fra fylkesrevisjonen, ble de nær slaktet i forvaltningsrapporten om tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede, mottakere av hjemmesykepleie, eldre, langtidssyke og uføre. Rapporten var lite lystig lesning for fylkestannlege Per Kvinlaug som umiddelbart satte i gang tiltak. Mars samme år ble et pilotprosjekt ved Venneslaheimen omsorgssenter igangsatt. I 2009 er tilbudet «på skinner», og tannhelsetjenesten i Vest-Agder er rollemodeller når det gjelder tilbud både i institusjon og hjemmesykepleie. Slik beskriver MUNNpleien - medlemsblad for Norsk Tannvern – det positive som skjer i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2009 | Skriv ut siden