-Vi bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene, sier tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen til Klassekampen. Han har hatt viktige verv i Arbeiderpartiet som både statssekretær og departementsråd. Han var administrerende direktør for Televerket da det statlige telefonmonopolet i 1995 ble avviklet og erstattet av Telenor, som han var konsernsjef for fram til 2002. - Når man forsøker å lage et marked der det ikke er grunnlag for det, fungerer det ikke. Da blir det både ekstrakostnader og mer byråkrati. Innen helsesektoren ser vi at disse markedstilpasningene fungerer dårlig, sier han.

Hermansen la grunnlaget for mange av markedsreformene i offentlig sektor på 1990-tallet gjennom innstillingen "En bedre organisert stat".

Hermansen mener det i dag er en ubalanse mellom markedsstyring og politisk styring i helsevesenet. Dagens foretaksmodell er i stor grad basert på marked og konkurranse gjennom ordningene med innsatsstyrt finansiering, økonomisk målstyring og bedriftsstruktur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)