Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier. -Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskapog læring som skal dominere. Denne veilederen er laget for å bidra til at skoleeier kan praktisere lovbestemmelsen slik at intensjonen blir godt ivaretatt, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Veilederen omhandler opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.

Det vises til veilederen på Utdanningsdirektoratets nettsider (lenke til udir) www.utdanningsdirektoratet.no/Nyheter/Ny-rettleiar-om-reklame-i-skolen

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden