Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Av årsberetningen går det frem at styret hadde et budsjett på vel 10 ,5 millioner kroner til de tiltak som ble gjennomført i løpet av 2008. Regnskapet viser et underskudd 1 144 100 kroner. Underskuddet er dekket av stiftelsens annen egenkapital. Vest-Agder fylkeskommune bevilget 510.000 kroner til drift av fartøyet i fjor. Skipets seilsesong fra 22. mai til 20. september besto av ti åpne tokt, deltakelse i Tall Ships’ Races fra Liverpool via Måløy og Bergen til Den Helder, to utleide tokt og 13 skjærgårdsturer.

Totalt oppnådde skipet i 2008 122 seilingsdøgn. Det er 14 døgn mer enn i 2007. På toktene var Fullriggeren Sørlandetdet 512 medseilere ombord og på skjærgårdsturene deltok totalt 997 passasjerer I tillegg har skipet deltatt på flere havnefestivaler samt med åpent skip-arrangementer og dekkselskaper i verts- og gjestehavner under Tall Ships’ Races med totalt 39 562 besøkende/gjester.

Skipet har imidlertid store økonomiske utfordringer, særlig i forhold til rehabiliteringsarbeidet som ble utført i perioden 2005-2007 og et fremtidig rehabiliteringsarbeid frem mot 2012. I perioden frem mot 2012 trenger skipet nye rehabilitering og det er ikke usannsynlig at et slikt arbeid beløper seg til 10-15 millioner kroner Kulturdepartementet vil utbetale 500.000 kroner per år fra 2009 på egen ekstraordinær post for avsetting til fremtidige rehabiliteringer. Det må imidlertid et større løft til skal rehabiliteringen komme i mål for ”Sørlandet” innen en fem års periode.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden