Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles årskonferanse ble arrangert i Egmond aan Zee & Haarlem i Provins Noord- Holland i sommer. Hovedtema for konferansen var bærekraftig innovasjon. Hovedbudskapet var at innovasjon er nødvendig for å fremme konkurranseevne og en sosialt og miljømessig bærekraftig utvikling, herunder for å møte klimautfordringene. Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune Jon Halvard Eide ble valgt til å fortsette som rådgiver for Transportgruppen.

Generalforsamlingen vedtok videre at Nordsjøkommisjonen bør ta initiativ til at EU utarbeider en egen Nordsjøstrategi etter modell av en nylig fremlagt Østersjøstrategie. Seks personer fra Vest-Agder fylkeskommune deltok på konferansen. Fylkesordfører Thore Westermoen ble gjenvalgt som norsk vararepresentant til Nordsjøkommisjonens styre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden