Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder dekning av datamaskiner for elevene. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er avgjørende for elevenes muligheter til å utnytte digitale verktøy i undervisning og læring. Lærerne viser gode resultater i kunnskapstesten som er gjennomført i sammenheng med ITU-monitor Undersøkelsen viser at bruk av PC i undervisningen øker klart i videregående opplæringen, mens utviklingen i grunnskolen viser at bruken ikke har økt siden forrige undersøkelse i 2007. Videre viser undersøkelsen at PCer er best integrert og hyppigst bruk i faget norsk, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

-I videregående opplæring er det en positiv utvikling, og jeg vil gi ros til skoleeierne for deres innsats, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Dette vil Kunnskapsdepartementet gjøre for å styrke bruken av IKT i skolen:
-Digitale ferdigheter skal styrkes i den nye lærerutdanningen, og gjennom videreutdanningstilbud.
-Pedagogisk IKT-bruk blir en del av den nye rektorutdanningen
-Det skal etableres et nytt nasjonale Senter for IKT i utdanningen som blant annet skal drive veiledningen av skoler og skoleeiere..
-Det skal utvikles kvalitetssikringsverktøy for digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet etablerer Senter for IKT i utdanningen fra årsskiftet 2009/2010. Hovedoppgaven for senteret blir å styrke kunnskapen om IKT i læringsprosessene og å formidle denne kunnskapen. Senteret vil også ha viktige oppgaver innenfor digitale læringsressurser, læringsteknologi, identitetsforvaltning, standardisering og utdannings- og yrkesinformasjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer