Som oppfølging av en tidligere inngått samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Åseral kommune gikk fylkesutvalget i dag inn for at fylkeskommunen skal gi et samlet tilskudd til Åseral kultursenter ”Minne” på 5,6 millioner kroner som utbetales over årene 2009 til 2011. Det er oppfølging av fylkeskommunal politikk å bidra til at Åseral får et slikt kultursenter. Senteret vil få regional betydning på grunn av de mange utstillingene og aktivitetene som kommer i bygget. Det er aktuelt for fylkeskommunen å samarbeide med Åseral kommune om flere prosjekter fremover knyttet til innholdet i bygget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden