• av Torkelsen, Jan H., 30.09.09

  Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

  I Vest-Agder er nå 1126 jenter med i ”Jentenes trafikkaksjon” og Trygg Trafikk håper at enda flere...

  Les mer
 • Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

  E39 strekning i Lyngdal trafikksikres

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

  Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene

  Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av admin, 18.09.09

  Agder har store utbyggingsbehov på stamvegnettet de kommende år

  Har vi kommet dårligere ut enn andre regioner når det gjelder tildeling av midler til veg? Hva har...

  Les mer
 • Beinhard kritikk mot statsministerens håndtering av regionreformen
  av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

  Svensk jernbanesatsing viser at Sørvestbaneprosjektet er en riktig løsning

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

  Passasjerøkning på Sørlandsbanen – nedgang nasjonalt

  Les mer
 • NHO vil ha forvaltningsreformen lagt på is
  av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

  Presser på for å få E-39 pakke på plass

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 08.09.09

  Forlanger fortgang i gjennomføring av Listerpakken

  Les mer
 • Fylkeskommunen tar initiativ for tryggere båttrafikk
  av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

  Trafoen har vært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet

  -Trafoprosjektet i Kristiansand har vært veldig vellykket. Vi får gode tilbakemeldinger....

  Les mer

Hvordan ser vegnettet ut fra årsskiftet?

Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Fire personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i år

I Vest-Agder er fire personer omkommet i trafikken hittil i år, opplyser distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk Vest-Agder i en pressemelding. I fjor på samme tid var antallet trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. -Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselssjef Leif Storsve takker av etter 22 år

Noen vil kalle han en løsningsorientert superstrateg med stor gjennomslagskraft, mens andre vil bruke betegnelser som en slugger med stor slagstyrke og en velslepen evne til å finne åpninger for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vestfold fylkeskommune forskutterer midler til gode for Sørvestbaneprosjektet

Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket vil ha hurtigtog fra Oslo til Kristiansand, skriver Østlendingen. Men den eneste stoppen på strekningen, som skal tilbakelegges på tre timer, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01