• av Stylegar, Frans-Arne, 25.09.09

  Arkeologiske utgravninger på Kleppland i Søgne

  Det pågår for tiden arkeologiske utgravninger langs E39 på Kleppland i Søgne. Det er Kulturhistorisk...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

  Varsler kamp mot vindmøller på Lista

  Motstandere av det planlagte vindkraftverket på Lista i Vest-Agder varsler søksmål mot staten for å...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar for byggestart på kulturhus i Mandal i år
  av Torkelsen, Jan H., 24.09.09

  Viktige avklaringer om nytt Mandal kulturhus faller i løpet av få uker

  Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50 millioner kroner til oppføring av...

  Les mer
 • Meld deg inn i Kulturkortets Facebook-gruppe!!!
  av Inga Lauvdal, 24.09.09

  Meld deg inn i Kulturkortets Facebook-gruppe!!!

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 24.09.09

  Fullt hus på Nordberg fort

  Godt over 300 mennesker pakket seg sammen på Nordberg fort igår da astronomen Knut Jørgen Røed...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

  Færre cruiseanløp ga færre museumsgjester i Kristiansansområdet i fjor

  Vest-Agder-museet IKS som består av Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 23.09.09

  400 000 kroner fra fylkeskommunen til videreføring av museumsutvikling på Odderøya

  Vest-Agder-museet IKS er nå i gang med å planlegge bruken av det arealet på Odderøya som bystyret i...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

  Stjerner og planeter på Lista i morgen

  Fylkeskonservatoren, FN-sambandet og Vest-Agdermuseet  markerer Kulturminneåret og FN-årene for...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 22.09.09

  Geofysikk i Spangereid - og nye båtgraver

  I juni foretok Tatiana Smekalova og Bruce Bevan på vegne av Fylkeskonservatoren geofysiske...

  Les mer

«Mer enn ord - foto som kulturminner"

I kulturminneåret 2009 har prosjektet Digitale Bilder i Vest-Agder gleden av å invitere til et spennende dagsseminar på Søgne Gamle Prestegård. Det finner sted 10. oktober, på Søgne gamle...

av Macdonald, Cheryl, 21.09.09

Hvem fortjener pris for godt kulturminnevern?

I høst skal Vest-Agder fylkeskommune dele ut Kulturminnevernprisen for tredje gang. I fjor var det eierne av gården Eftestad i Songdalen kommune, Nina og Tore Gjedrem, som ble satt pris på. Hvem blir...

av admin, 10.09.09

Vel 46.000 besøkte Sørlandets Kunstmuseums utstillinger i fjor

I 2008 gjennomførte Sørlandets Kunstmuseum ti utstillingsprosjekter og fire store vandreutstillinger på seks visningssteder i Agder. I årsrapporten til museet, som nylig ble lagt frem i...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.09

Stiftelsen Opera Sør bygger økonomisk ryggrad

Stiftelsen Opera Sør legger i årsberetningen sin for 2008 frem et regnskap med et overskudd på henimot en million kroner. Resultatet medfører at stiftelsens egenkapital ble forbedret fra minussiden...

av admin, 03.09.09

Underskudd for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester i fjor

Årsberetningen for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester for 2008 ble i sist møte lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Vest-Agder fylkeskommune er en av bidragsyterne...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.09

6000 år gammel boplass funnet i Eiken

Arkeologer hos Fylkeskonservatoren har avdekket en rikholdig steinalderboplass ved Eiken kirke i Hægebostad. Det er første gang at en så gammel boplass er oppdaget i området.

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

BOKbussen på veien igjen – nå som UKMbuss

av Lauvdal, Inga og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Anbefaler tilskudd på 15 millioner kroner til nytt kulturhus og bibliotek i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2002 en intensjonsavtale med Vennesla kommune om et samarbeid om realisering av et regionalt kulturhus som et ledd i å bidra til utvikling av Vennesla sentrum. Som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende funn av kulturminner på Hidra

I forbindelse med hogst og skjøtsel av kulturlandskapet på Kalven, lengst sør på øya Hidra i Flekkefjord, er mange nye kulturminner kommet for dagen. Blant husmurer, gjerder og steinborger fra de...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01