Vest-Agder fylkeskommune er med å finansiere driften av Agder Historielag. I fjor bevilget 100 000 kroner i driftstilskudd til historielaget I tillegg ble det bevilget 50 000 kroner som tilskudd til bokprosjektet Agders historie. Agder Historielag har utgitt fire av syv planlagte bind i serien om Agders historie. Årene fra 800 til 1350 er skrevet av Torbjørn Låg. Perioden fra 1641 til 1723 er skrevet av Ingeborg Fløystad, Bjørn Slettan har tatt for seg årene fra 1840 til 1920, mens årene fra 1920til 1945 er beskrevet av Kjell Olav Masdalen. Det femte bindet er under arbeid og dekker tidsrommet 1350-1640. Det skrives av Stein Tveite.

Agder Historielag er en aktiv formidler av lokalhistorie. I løpet av fjoråret er det utgitt et årsskrift på i alt 160 sider, to numre av medlemsbladet EGDE. I tillegg har historielaget arbeidet med utgivelse av en DVD om og med Sturla Ertzeid, som ble lansert våren 2008. Dette prosjektet fikk tilskudd fra fylkeskommunen i 2006. Internettsiden til Agder Historielag har vært fullstendig oppdatert i 2008. Sjekk www.agderhistorielag.noAgder Historielag logo

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2009 | Skriv ut siden