Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om regionalhistoriske emner. Årets seminar finner sted på Aust-Agder kulturhistoriske senter 16. og 17. oktober og har fått tittelen "Sørlandsk kultur - mangfoldet og motsetningene". Gjennom ni foredrag fordelt på to dager vil historikere og forskere fra andre fagfelt stille spørsmål ved utbredte klisjeer om hva som er "typisk" for landsdelen når det gjelder tenkesett, holdninger og væremåte, og rette oppmerksomheten mot mangfold og motsetninger både i fortid og samtid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2009 | Skriv ut siden