-Eilert Sundt videregående skole er blitt en viktig institusjon i bysamfunnet, slik vi ønsker det skal være ut fra moderne oppfatninger om hva som er en god skolearbeidsplass og hvordan en skaper godt læremiljø for både læring og dannelse. Den er en god videregående skole med utviklingsarbeid og pilotvirksomhet som setter skolen i første rekke blant våre videregående skoler. Skolen er ikke bare et godt bygg for selve undervisningen, men er blitt et sted for mange aktiviteter utenom skolevirksomheten, med bibliotek, idrett og kulturarrangementer, sa fylkesordfører Thore Westermoen i en tale i går. Anledningen var 10-årsjubileet for bygging av ny videregående skole i Farsund og for samarbeidet mellom skolen og folkebiblioteket.

Det er mange grunner til av vi i fylkeskommunen er veldig stolte av skolen. Det gjelder det gode arbeidet som utføres her, både i ressurssenteret og i skolevirksomheten og som vertskole for undervisning på høyskolenivå. Videre for utviklingsarbeidet som skjer her, blant annet innen musikk, IKT og fjernundervisning. Vi er stolte over selve bygningen, som ble belønnet i 2000 med skolebyggprisen Norsk Form, og som er et moderne skolebygg i forhold til ny pedagogikk, og som gir gode arbeidsforhold både for elever og lærere. Vi er glade for det gode samarbeidet med Farsund kommune om sambruk om bibliotek, idrettshall og aula, og ikke minst, for den plass skolen har fått i byens kultur- og idrettsliv og i folks bevissthet. Det er en enestående oppslutning fra befolkningen rundt virksomhetene i skolebygget, sa Westermoen.

Eilert Sundtvgs
Eilert Sundt videregående skole
Fylkesordføreren understreket at et lærende samfunn trenger en god skole. -Den gode skolen skal formidle kulturarv, verdier og kunnskap, men også hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling, - aktivt og stimulerende læringsmiljø der det utfordres til å lære gjennom utforskende egenaktivitet framfor tradisjonell undervisning preget av mer passiv og mottakende læring.

Elevene får større ansvar for å utvikle sin egen kompetanse, sa han og trakk frem bibliotekene som viktige medspillere. -Bibliotekene er på mange måter samfunnets hukommelse, som tar vare på og formidler dokumentasjon av fortiden for fremtiden. Bibliotek innen utdanning og forskning er avgjørende for å gi landet bred og solid kompetanse. Fylkeskommunen satser derfor betydelig på å utvikle bibliotektilbudet, både for skolene våre og for publikum, sa Thore Westermoen.

-Alle de videregående skolene i Vest-Agder har skolebibliotek. Men det er ikke så mange steder i Norge at et bibliotek for en videregående skole inngår i folkebiblioteket som her ved Eilert Sundt. Biblioteket her eies 70 prosent av Farsund kommune og 30 prosent av Vest-Agder fylkeskommune, og de to deler driftskostnadene etter samme nøkkel. Meget vellykket samarbeid, mener jeg, konkluderte fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer