Listerrådet og befolkningen i Lister-kommunene - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad - forventer og forlanger at arbeidet med sluttføringen av Listerpakken nå gis høyeste prioritet. Det godtas ikke at andre lavere prioriterte oppgaver så som prosjekt innen regjeringens tiltakspakke, planlegges på bekostning av gjenstående delprosjekt i Listerpakken, er Listerrådets klare melding til Statens vegvesen, skriver Farsunds Avis.
Listerrådet mener det er av den største betydning for utvikling innad i i Listerregionen at Listerpakken sluttføres innen vedtatte tidsramme. Ved en raskest mulig planlegging og oppstart vil en i tillegg etter Listerrådets mening få mest vei for de pengene en har til rådighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer