Listerrådet og befolkningen i Lister-kommunene - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad - forventer og forlanger at arbeidet med sluttføringen av Listerpakken nå gis høyeste prioritet. Det godtas ikke at andre lavere prioriterte oppgaver så som prosjekt innen regjeringens tiltakspakke, planlegges på bekostning av gjenstående delprosjekt i Listerpakken, er Listerrådets klare melding til Statens vegvesen, skriver Farsunds Avis.
Listerrådet mener det er av den største betydning for utvikling innad i i Listerregionen at Listerpakken sluttføres innen vedtatte tidsramme. Ved en raskest mulig planlegging og oppstart vil en i tillegg etter Listerrådets mening få mest vei for de pengene en har til rådighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer