I disse dager mottar de 685 husstandene i Sirdal et rykende ferskt friluftskart som blant annet fylkeskommunen har vært en drivkraft for å få realisert. -Dette er en fantastisk guide til Sirdals natur, kultur og friluft. Jeg vil gjerne takke så mye for innsatsen fra alle. Nå håper jeg folket tar i bruk kartet, sa daglig leder i Lister Friluftsråd, Hans Christian Lund da kartet ble offentliggjort i forrige uke.

Det er også trykket opp et større opplag som er beregnet for salg. Prisen vil ligge på 220 kroner per stk. Prosjektet er finansiert gjennom et spleiselag bestående av Sirdal kommune, Lister friluftsråd, fylkeskommunen og tippemidler. Totalkostnaden ligger på rundt 600.000 kroner. Friluftskartet er inndelt i tre deler, henholdsvis nordre, midtre og søndre Sirdal. Tilsvarende kart er allerede laget i de fleste andre Lister-kommunene. - Kartet er basert på grunnlagsdata, men det er et helt annet tilfang av opplysninger i forhold til både kultur, stier, turveier, skitraseer, minner, og mye mer, sier Jan Audun Bjørkestøl i Karttjenester som har stått for produksjonen.

En dugnadsgjeng på rundt 20 mennesker fra Sirdal har bidratt til viktige opplysninger, som blant annet stedsnavn, turstier og kulturminner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer