Fylkeseldrerådet var i forrige uke i Farsund. På dagsorden sto et fremstøt for å få flere seniorer involvert når det gjelder utforming av seniorpolitikk på kommunalt og regionalt nivå. Både Lyngdals ordfører Inngunn Foss og Farsunds ordfører Stein A. Ytterdahl, som deltok på møtet, ga klart uttrykk for at de vil følge opp initiativet. I løpet av de kommende to årene vil det bli tatt opp saker i de to kommunene for å knytte til seg og benytte eldre mennesker som en politisk og rådgivende ressurs. -Jeg er meget fornøyd med dette løftet, men vi har ikke tenkt å gi oss med to kommuner, sier Fylkeseldrerådets leder Niels-Otto Hægeland.

-Vi måtte takke ja til denne utfordringen. Seniorene vet best hvilke saker som angår godt voksne
Ingunn Foss Ordfører i Lyngdal
Ingunn Foss, ordfører i Lyngdal
mennesker. Vi har nå forpliktet oss til å sørge for at saker som angår eldre spesielt og som dermed burde angå alle skal komme til snarlig politisk behandling, sier Lyngdals ordfører Inngunn Foss, i følge Farsund Avis.

Niels-Otto Hægeland opplyser at Fylkeseldrerådet skal besøke alle kommuner i Vest-Agder i tiden fremover. -Dette gjør vi for å få en bred oppslutning om å sette seniorer og seniorpolitikk høyt opp på prioriteringslisten for politisk arbeid i alle kommuner, sier han.

av admin, publisert 2. september 2009 | Skriv ut siden