Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å få til enklere og rimeligere tiltak som står mer i forhold til risikoanalyse og nytte av tiltak. Jernbaneverket foreslår i sitt handlingsprogram at stasjoner som har mindre enn 10 – 15000 passasjerer ikke skal utbedres og at dette betyr at slike stasjoner blir nedlagt dersom sikkerhetskravet opprettholdes av Jernbanetilsynet. Saken har stor betydning for stoppstrukturen i Vest-Agder. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag et administrativt initiativ om å rette en henvendelse til Samferdselsdepartementet om å revurdere og endre sin instruks til Jernbanetilsynet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden