Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går et forslag til ny satsing på tre gjennom prosjektet ”Agder Wood” som skal gjennomføres i perioden 2010 til 2012. Hovedutvalget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et tilskudd på inntil maksimalt 500.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet forutsatt at det blir fullfinansiert. I forslag til treårig prosjektbudsjett, med oppstart omkring 1.januar 2010, legges det til grunn årlige kostnader på omlag to millioner kroner.

Øvrige aktuelle finansielle bidragsytere er blant annet: Aust-Agder fylkeskommune. fylkesmennene i de to Agder-fylkene, Innovasjon Norge, Agder, Husbanken, Sørlandet Kompetansefond og Aust-Agder kompetansefond.
Prosjektet skal bidra til å løfte fram nyskapende bygg som kan være et forbilde for andre byggeprosjekter. Videre skal det bidra til å profilere Agder med gode og moderne trebyggerier. Hovedmålet for ”Agder Wood” er en bærekraftig by/stedsutvikling og regional verdikjedeutvikling. Aktuelle delmål er:

 • Klimaeffektiv og klimatilpasset steds- og byutvikling
 • Nyskapende trearkitektur
 • Utvikle regionalt næringsliv
 • Utvikle regionale kompetansemiljøer
 • Utvikle tre som byggemateriale

De konkrete aktivitetene som inngår i prosjektet er følgende:

 • Prosjektledelse
 • Informasjon
 • Konkurranser
 • Utvikling/drift av nettverk
 • Løpende faglig oppfølging
 • Forskning og utvikling

Satsing på tre ligger inne i felles handlingsprogram for Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden