Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med vei-infrastrukturen. Kommunal Rapport har fulgt opp høringen og skriver at forslaget om å opprette et nytt veitilsyn møtes med protester i fylkeskommunene. Et slikt tilsyn vil ikke bedre trafikksikkerheten, mener kritikerne, i følge avisen. Nesten samtlige fylkeskommuner går i høringsrunden imot forslaget.. Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i forrige uke imot å etablere et eget offentlig organ for tilsyn med landets veiinfrastruktur, men samtidig inn for å etablere et tilsyn innen Statens Vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2009 | Skriv ut siden