Et stort antall av politiske og administrative ledere fra alle tre forvaltningsnivåer i både Vest- og Aust-Agder var i går på en mottakelse arrangert av fylkeskommunen i forbindelse med at fylkesordfører Thore Westermoen fylte 60 år. Det ble overrakt en rekke gaver og holdt flere gratulasjonstaler. Betegnelser som bred faglig kompetanse, grundighet, løsningsorientert, ærlig, samarbeidsvillig, troverdig og vennlig på jubilanten gikk igjen i flere av talene.

-Livet består av øyeblikk og dette er et av de gode. Jeg tenker om meg selv at jeg er en heldig mann, sa Westermoen og pekte da først og fremst på sin kone og øvrige familie. -Jeg arbeider i et godt arbeidsmiljø og et kollegium som jeg er veldig stolt av. I de politiske organene i fylkeskommunen har vi et godt klima og en god tone. Vi har veldig gode partnere i fylkesmannen, kommunene, regionale statsetater og med Aust-Agder fylkeskommune. Det er gjennom samarbeid vi får til gode løsninger. Og vi oppnår gode resultater, sa fylkesordføreren.

-Jeg har stadig påpekt at vi har mange suksesser her i landsdelen. Jeg synes imidlertid at disse ikke kommer godt nok frem alltid. Vi har mange oppgaver foran oss og mange gleder vi kan ha sammen, sa Thore Westermoen i sin takketale.
Fylkesordførerne Faye, Westermoen, Hægeland og Svindland


        De fire siste fylkesordførerne var samlet i mottakelsen. Fra venstre Ludvig Hope Faye (H), Thore Westermoen (Krf), Niels-Otto Hægeland (KrF) og Kjell Svindland (KrF)

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2009 | Skriv ut siden