Fylkesrådmann Tine Sundtoft går ut i permisjon fra 1. september 2009. Hun vil være tilbake ved årsskiftet. I løpet av permisjonen vil hun rette fokus på to områder i regi av KS, skoleeierrollen og topplederprogram. I tillegg vil hun inneha vervene som leder av fylkesrådmannskollegiet og være fylkeskommunens medlem i KS sitt rådmannsutvalg. Sundtoft har vært fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune siden september 2005.

Tore Berntsen Fungerende fylkesrådmann
Tore Berntsen

Under Sundtofts permisjon vil assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen være fungerende fylkesrådmann. Han har arbeidet i Vest-Agder fylkeskommune siden 1978, hovedsakelig i stilling som personal- og organisasjonssjef.

Sundtofts permisjon medfører ingen øvrige endringer i administrasjonen i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2009 | Skriv ut siden