-For at vår region skal ha en god vekst, er det viktig at vi bruker alle våre ressurser. Dessverre er det ikke slik i dag. Sørlandet har gjennom mange år vært plassert nederst på likestillingsindeksen. Kvinnene på Sørlandet har en særdeles svak tilknytning til arbeidslivet. Derfor bestemte alle kommunene på Agder, fylkeskommunene, NHO og LO seg for gjennom Agderrådet, å satse på likestilling som et hovedsatsningsområde. Likestillingsrådet, som jeg leder, ble opprettet for å få frem og koordinere gode tiltak som kan være med på å løfte landsdelen vår ut av likestillings-hengemyra. Det offentlige Agder har altså dratt i gang en gedigen dugnad på dette området, sa fylkesvaraordfører Toril Runden da hun åpnet FRITT VALGs diologkonferanse i Arendal i går.

Hun opplyste at likestilling er et gjennomgående tema i den kommende felles regionplanen for de to

Per Kristian Dotterud og Toril Runden
Det hersker et godt samarbeidsklima mellom rådgiver Per Kristian Dotterud fra Barne- og likestillingsdepartementet og fylkesvaraordfører Toril Runden som politisk fronter likestillingssamarbeidet på Sørlandet
Agder-fylkene og også et sentralt tema i den kommende fylkesdelplan for Lindesnes-regionen.

-Likestillingsrådet var enige om at noe av det viktigste vi kunne gjøre var å satse på ungdom og utdanning, og satte i 2007 i gang et forprosjekt som skulle vise oss hvorfor ungdom velger som de gjør. Hvorfor velger jenter og gutter så forskjellig og så tradisjonelt? Resultatene fra dette forprosjektet tok vi med oss da vi initierte ”FRITT-VALG 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet ”, opplyste fylkesvaraordføreren.

Hun trakk også frem at prosjektet vil bli fulgt av forskere fra Østlandsforskning fordi en vil at innsatsen fremover skal være kunnskapsbasert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden