Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i sist møte årsrapporten for 2008 for IKS Risøbank i Mandal. Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir et årlig tilskudd til Risøbank IKS. Tilskuddet i fjor var på 500 000 kroner. I følge driftsregnskapet for 2008 var driftsinntektene på 1 788 465 kroner hvorav 181 754 kroner var salgs- og leieinntekter. Driftsutgiftene var på 1 521 107 kroner. Det ga et positivt driftsresultat på 267 358 kroner. Det var stor aktivitet med en rekke arrangementer med totalt flere tusen gjester og besøkende.

Det ble i fjor utført flere rehabiliteringsarbeider på anlegget. Tennisbanen er opprustet og drivhusene er rengjort. Nytt tapet og taklamper er opp i annen etasje i hovedbygningen. Hovedhusets utvendige vegger og vinduer ble malt og det ble montert takrenner i Portnerboligen.

Risøbank IKS har utført mye rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid i samarbeid med blant annet Vest-Agder fylkeskommune, parkvesenet i Mandal kommune og Mandal Hagelag. I tillegg utfører dugnadslaget mye frivillig arbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden