Innovasjon Norge inviterer norske kommuner, fylkeskommuner, regioner, byer eller offentlig-private partnerskap til å fortelle om sine enestående entreprenørskapstiltak. Også enkelte tiltak iverksatt av nasjonale myndigheter kan også være aktuelle. Har din region startet programmer for unge entreprenører, skoleelever eller minoriteter? Stimulert lokale bedrifter til å finne veien ut i det globale eller europeiske markedet? Investert i kompetanseprogrammer, kunnskapsoverføring eller spredt kunnskap om samfunnsansvar for næringslivet?

Innovasjon Norge melder at de er på jakt etter programmer, tiltak eller initiativer som er utviklet på lokalt eller regionalt nivå, og som har bidratt positivt for den lokale økonomien, gjort det enklere drive bedrift eller stimulert entreprenørskapsaktiviteter og næringliv på andre måter.
De to beste norske tiltakene vil bli sendt videre til en europeisk finale innen entreprenørskaps- og næringslivspolitikk: European Enterprise Awards 2010.
Representanter fra de to norske finaleprosjektene inviteres til å delta på den europeiske prisutdelingen i Madrid i mai 2010. Prisene deles ut under en gallamiddag som også markerer slutten på Den europeiske uken for små bedrifter 2010.
Les mer om invitasjon og pris på Innovasjon Norges hjemmeside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2009 | Skriv ut siden