En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder etter første halvdelen av året var omme hadde 169 349 innbyggere. Fra årsskiftet og frem til 1. juli økte folkestallet med 1116 personer. Det gir et snitt på 186 nye vestegder hver måned. Med samme gjennomsnitt resten av året vil vestegd nummer 170 000 være på plass i midten av oktober. Med tilsvarende vekst i årene fremover vil fylket rundt 2022 passere 200 000 innbyggere. Nabofylket Aust-Agder hadde 1. juli 107 901 innbyggere. Samlet på Agder var folketallet på 277 250 ved halvårsskiftet.

Folketallet i Vest-Agders 15 kommuner fordelte seg slik per 1. juli:

Kristiansand

80 748

Mandal

14 529

Farsund

9 414

Flekkefjord

9 036

Vennesla

13 032

Songdalen

5 857

Søgne

10 438

Marnardal

2 217

Åseral

922

Audnedal

1 647

Lindesnes

4 657

Lyngdal

7 702

Hægebostad

1 637

Kvinesdal

5 738

Sirdal

1 775

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden