Kollektivtrafikkonferansen er en møteplass for alle aktørene i bransjen, forteller Roald Morvik fra Agder Kollektivtrafikk AS. Han ønsker alle som er opptatt av temaet  Velkommen til Oslo 11. november.Årets konferanse handler om kunder og marked. Programmet omfatter bransjens mulige utfordringer og forbedringsområder, tiltak for økt kundeservice og miljøsatsing. Foredragsholderne spenner vidt faglig og geografisk: Du vil møte premissgivere fra politikk og byråkrati, ansvarlige for det daglige kollektivtilbudet til kundene, samt fagpersoner som ser bransjen fra utsiden.

av Macdonald, Cheryl, publisert 15. september 2009 | Skriv ut siden