-Vi har som mål at hele Sørlandet skal bli bevisstgjort om den mobiliseringen som nå foregår om likestilling. Prosjektet FRITT VALG -10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er en landsdelssatsing. Alle i ulike posisjoner skal bli bevisstgjort. Når det i dag gjennomføres en stor dialogkonferanse i Arendal, med henimot ett hundre påmeldte fra ledende stillinger i både offentlig og privat virksomhet og deltakere i ulike likestillingsprosjekter, er målet at landsdelssatsingen skal fremstå som tydelig. Dette er viktig slik at den kan inngå som en naturlig del i den enkeltes arbeid og virksomhet fremover, sier prosjektleder Eva Kristin Eriksen.

Prosjektet FRITT VALG har nå pågått siden mai i fjor. Det er iverksatt ni forskjellige partnerprosjekter rundt i landsdelen. På konferansen vil alle aktiviteter og prosjekter bli presentert. Dette er et ledd i å informere både vår oppdragsgiver Agderrådet og viktige samarbeidspartnere som blant annet Barne- og likestillingsdepartementet, fylkeskommunene og kommunene om prosjektets status og planene fremover.

Konferansen avsluttes med en sekvens hvor ungdommene som deltar i de ulike prosjektene spør ut stortingskandidater fra Agder om temaet likestilling og levekår. Debattleder er Stein Gauslaa. -Jeg er svært glad for deltakelsen fra stortingskandidatene på konferansen. Vi har store forventninger til deres engasjement for å bedre likestillingen og levekårene på Agder, sier Eva Kristin Eriksen.

.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2009 | Skriv ut siden