Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I samband med dette har departementet lyst ut et forskingsprosjekt som skal undersøke variasjoner i fylkeskommunene sin utgifter til lokale ruter. En ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene og kommunene blir lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011, skriver departementet i en pressemelding.

Delkostnadsnøkkelen for lokale ruter skal fange opp variasjoner i fylkeskommunene sine utgifter til kollektivtilbudet i fylket, og omfatter utgifter til buss, bane, båt, ferje og transport av funksjonshemmede. Målet med prosjektet er å få frem et best mulig beslutningsgrunnlag for departementet i fastsetelsen av den nye delkostnadsnøkkelen for lokale ruter i inntektssystemet. Prosjektet bli utført av Econ Pöyry og skal ferdigstilles i løpet av 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer