Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I samband med dette har departementet lyst ut et forskingsprosjekt som skal undersøke variasjoner i fylkeskommunene sin utgifter til lokale ruter. En ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene og kommunene blir lagt frem i kommuneproposisjonen for 2011, skriver departementet i en pressemelding.

Delkostnadsnøkkelen for lokale ruter skal fange opp variasjoner i fylkeskommunene sine utgifter til kollektivtilbudet i fylket, og omfatter utgifter til buss, bane, båt, ferje og transport av funksjonshemmede. Målet med prosjektet er å få frem et best mulig beslutningsgrunnlag for departementet i fastsetelsen av den nye delkostnadsnøkkelen for lokale ruter i inntektssystemet. Prosjektet bli utført av Econ Pöyry og skal ferdigstilles i løpet av 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer