-Jeg er glad for at arbeidet nå kommer i gang. Innovasjon Norge er et av regjeringens viktigsteInnovasjon Norge-logo næringspolitiske virkemidler, og evalueringen vil legge grunnlaget for å utvikle selskapet slik at det blir best mulig i stand til å møte utfordringene knyttet til næringsutvikling i framtida, sier Brustad.

Formålet med evalueringen er å vurdere om Innovasjon Norge når sine mål på en effektiv måte og hvordan selskapets organisering fungerer internt og i samarbeid med andre aktører. Evalueringen skal også gi råd om hvordan Innovasjon Norge bør innrettes i framtida.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2009 | Skriv ut siden