En mer samordnet innsats må til, konkluderer NHO etter at alle tiltak for elever som ikke gjennomfører videregående skole er kartlagt. NHO er opptatt av det store antall elever som ikke gjennomfører videregående skole. Dette er fremtidens arbeidskraft som arbeidslivet trenger. Det er nå gjort en kartlegging av hva som fins av ulike prosjekter og tiltak for denne gruppen. Undersøkelsen, gjennomført av konsulentfirmaet Rambøll, finansiert gjennom det nasjonale IA-samarbeidet. I alt 71 prosjekter er kartlagt og fylker som Vest-Agder og Telemark skiller seg ut med høy aktivitet.

Liv-Ragnhild Teig
Liv-Ragnhild Teig
- Det er identifisert en del suksessfaktorer, men også klare systemsvakheter som det må tas tak i. En mer samordnet innsats, med klare resultatmål på dette viktige området, må til i det videre arbeidet. God samhandling mellom fylkeskommunen og Nav er en nøkkel for å lykkes med å få ledet ungdom tilbake til skolen og derigjennom sikre en vei inn i arbeid sier Liv-Ragnhild Teig, avdelingsdirektør i NHO.

av admin, publisert 24. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer