Statistisk Sentralbyrå har nå utarbeidet ferske tall for augustskatten til kommuner og fylkeskommuner Tallene viser at det til og med august i år er det kommet inn totalt 84.195 millioner kroner. Dette er en vekst på 7,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Fylkeskommunene har en skatteinngang per utgangen av august med 13.820 millioner kroner, det vil si 3,8 prosent over nivået i 2008. De første signalene fra nasjonale myndigheter knytter til årets skatter kommer i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 den 13.oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2009 | Skriv ut siden