Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.", som trådte i kraft 10. september 2007.I forhold til tidligere reglemet gjøres det enkelte endringer i det nye reglementet på og da spesielt på sammensetning.  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget eller andre utvalg behandler sakene.  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket. Sekretariatfunksjonen ivaretas av fylkeskommunens politisk sekretariat, tlf 38 07 47 35 ellermarion.erichsen@vaf.no

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2011-2015:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2012Fra venstre (bak):
Marion Erichsen (sekretær), Charlotte Skarpodde, Knut Brox, Trine Lise Systad,
Jorunn F. Roland.
Fra venstre (sittende):
Karin Hodne, Christian Eikeland, Siri Topstad.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har følgende sammensetning:
Representanter:Vararepresentanter:    
POLITIKERE: 
Christian Eikeland, FrP - Leder1. vara Tor Messel, Dem.
2. vara Oddlaug Hesland Tjomsland, KrF
Karin Hodne, Ap - nestleder    1. vara Torbjørn Gjerdal, Sv
2. vara Kirsten Huser Leschbrandt, H
FRA ORGANISASJONENE:

Siri Topstad
(Norges Handikapforbund)
Tom Atle Steffensen
(Norges Handikapforbund)
Trine Lise Systad
(Norsk forbund for utviklingshemmede)

 Åsta Løvdal 
(Norsk forbund for utviklingshemmede)
                                
Knut Brox
(Norges Blindeforbund)

Arild Kjebekk
(Norges Blindeforbund)

Jorunn F. Roland   
(Norsk revmatikerforening) 

Sissel S. Solaas
(Norges Astma og Allergiforbund)

Charlotte Skarpodde
(Marfanforeningen)

Kjell Ståle Hamar
(Norsk Lymfødemforening)
FØLGENDE MØTER AVHOLDES I 2012:
15. februar, 18 april*, 13. juni, 17 oktober og 5. desember.
(Møtedato er bevisst lagt mellom fylkesutvalg og fylkesting).
*Det arrangeres vårkonferanse på Lindesnes 18 april. 
Rådet vil holde ordinært møte etter vårkonferansen.
Landskonferanse for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne finner sted i Kirkenes, i tiden 28-30.08.2012.
17. oktober: Fellesmøte med Aust-Agder.  Strand Hotell, Fevik.
Møteinnkalling/saker/møteprotokoller finnes forøvrig på Vest-Agder fylkeskommunes hjemmeside: www.vaf.no. (Politikk/saker, politiske saker, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne)
Eller klikk deg inn her. 

av Erichsen, Marion, publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer