Tor Arne Eilertsen er fra skolestart i år konstituert som rektor ved skolen, i første omgang med virkning fram til og med skoleårets slutt sommeren 2010. Eilertsen kommer fra stilling som avdelingsleder ved skolen de siste 10 år. Før dette har han blant annet administrativ erfaring fra utredningsoppgaver tilknyttet lærerutdanningen ved høgskolen i Agder (nå UiA), og som lektor ved Krigsskolen. Tor Arne Eilertsen skulle ha alle forutsetninger for å lykkes med oppgaven.

Til erstatning for Eilertsen i stilling som avdelingsleder, har skolen engasjert it-rådgiver Kari
Kari B Kleivset
Kari B Kleivset
Brunvatne Kleivset. Kleivset har de siste årene arbeidet i sentraladministrasjonen, da særlig med datatjenester rettet mot skolene. Hun har også bakgrunn som avdelingsleder ved Kvadraturen skolesenter. I nevnte periode vil hun arbeide i 60% stilling ved Søgne videregående skole.

Bakgrunnen for tiltaket er at rektor John Nelvik Lie i perioden delvis vil være sykemeldt. Han vil således til tider være å finne på skolen, men vil da arbeide med planleggings- og utviklingsoppgaver utenom direkte administrative oppgaver.

Med denne midletidige omorganisering tror vi skolen vil være godt ivaretatt for skoleåret 2009-2010. Sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune ønsker hver enkelt lykke til.

av Borgersen, Leif Roald, publisert 11. september 2009 | Skriv ut siden