Noen vil kalle han en løsningsorientert superstrateg med stor gjennomslagskraft, mens andre vil bruke betegnelser som en slugger med stor slagstyrke og en velslepen evne til å finne åpninger for velrettede fremstøt. Tirsdag 1. september var det på datoen 22 år siden Leif Storsve kom på Vest-Agder fylkeskommunes lønningsliste. Da valgte han å bli pensjonist og gjenstand for utallige takksigelser og godord fra fagkolleger, politikere og fylkeskommunens ledelse. Det han legger igjen er gode løsninger og resultater for veifarende og både de som driver og de som benytter kollektive transportmidler i landsdelen.

-Da jeg begynte som kontorsjef i samferdselsavdelingen i 1987 opplevde jeg umiddelbart at vi hadde en sjef i Kjell Abildsnes som var svært aktiv. Vest-Agder fylkeskommune var på mange områder helt i forkant. Det ble mye arbeid med å utvikle planer og strategier. Den gang var det flere statlige forsøksordninger innen samferdsel. Disse var økonomisk fordelaktige og ga et godt grunnlag for nytenking og effektiv utvikling. Ettersom vi var tidlig ute på flere områder ble våre måter å arbeide på og våre erfaringer gjenstand for både interesse og oppmerksomhet fra flere hold både faglig og politisk. Det er viktig at fylkeskommunen fortsetter dette arbeidet og opprettholder kontakt med aktører innen samferdsel og politikk både innen- og utenlandsk, sier Storsve.

Han trekker også frem det gode samarbeidet som en finner på hjemmebane i Vest-Agder. -Det er gode relasjoner mellom fylkeskommunen og den administrative og politiske ledelsen i kommunene.

Samferdselssjef Leif Storsve på seiltur
Samferdselssjef Leif Storsve er nå blitt pensjonist.
Det er en svært viktig forutsetning for å finne gode løsninger. Vi ser dette igjen i prosjekter som Listerpakken, ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen, Hidra Landfast, Kjevik-utbygging og Euroterminalen, for å nevne noen av de ferskeste prosjektene, sier han.

Storsve er svært tilfreds med sine år i fylkeskommunen og betegner samarbeidet innad med politikere, ledelse og fagfolk som konstruktivt og stimulerende. -Jeg må imidlertid trekke frem Regionalavdelingen, hvor samferdselsenheten inngår. Jeg vil betegne avdelingen som det mest kompetente flerfaglige miljøet på Sørlandet.

-Fremover blir forvaltningsreformen, som mye handler om fylkeskommunens økte veiansvar, en viktig utfordring. Hvordan det skal skje har vi fått nedfelt i en handlingsplan med perspektiv frem til 2013. Det har skjedd i nært samarbeid med Statens Vegvesen. Når det gjelder kollektivtrafikk blir utfordringen fortsatt å skape midler til drift, sier Leif Storsve, som har overlatt til Vidar Ose å føre samferdselssjefens oppgaver videre.

Nå skal han følge opp familien med barn og barnebarn og dyrke sine hobbyer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer