Klima, energi og regioner temaer på fylkesordførersamling

-De lokale mindre og mellomstore sykehusene med ansvar for folk som bor i området deres - distriktssykehusene i Arendal, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen eller Fredrikstad, landet rundt – må tilbake til regionalt nivå, det er til fylkeskommunene. Noe annet forvaltningsnivå mellom kommune og stat finnes ikke i kongeriket. Da får befolkningen de skal hjelpe en mulighet for å påvirke driften gjennom sine folkevalgte politikere. Sykehusreformen har vært en årelang økonomisk og driftsmessig skandale. Senterpartiet vedtok på landsmøtet i 2009 å holde fast ved at lokalt eierskap og ledelse er det rette, skriver sekretær Olaf Bakke i Arendal Senterparti i et leserinnlegg i Nationen i dag.

av admin, publisert 8. september 2009 | Skriv ut siden