Søknad om stipend bør inneholde en kort oversikt over idrettsutøverens personalia, samt de fremste prestasjoner så langt. Videre bør det skrives hva stipendiet er tenkt brukt til. Søkeren må si ifra om de har fått andre offentlige stipend eller tilskudd. Det brukes ikke eget søknadsskjema. Det er Hovedutvalget for kultur og utdanning avgjør tildeling av stipend.

Søknad/forslag sendes:
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Serviceboks 517
4605 Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2009 | Skriv ut siden