-Trafoprosjektet i Kristiansand har vært veldig vellykket. Vi får gode tilbakemeldinger. Adferdspsykolog Pål Ulleberg i Transportøkonomisk Institutt har gjennomført en evaluering. Den dokumenterer at Trafoen har effekt på ungdoms adferd selv om dette er vanskelig å måle, sier rådgiver Egil Strømme i samferdsel og forvaltningsenheten i fylkeskommunen. Han har vært engasjert i prosjektet helt siden planleggingen. Han opplyser at det nå er på tale å fornye filmmaterialet som er sentralt i det pedagogiske opplegget i Trafoen.

Strømme roser prosjektleder Geir Sundet. Han har vært veldig viktig for prosjektet og fremdriften i de fire og et halvt år som er gått siden starten.

Sundet opplyser at hele 95 prosent av de som har vært gjennom Trafoen sier at de opplever det

Geir Sundet og Egil Strømme
Geir Sundet og Egil Strømme
som både en sterk og nyttig opplevelse. Blant de resterende fem prosentene er det flere som har gitt uttrykk for at det ble vel sterkt.

Deltakergruppen har etter hvert blitt utvidet. Trafoen er en fast del av ungdomsprosjektet 18+, beregnet på ungdom som nylig har fått sertifikat. I tillegg til kjernegruppen ungdom har Statoil benyttet Trafoen til sikkerhetskurs for alle sine tankbilsjåfører, Universitetet i Agder bruker Trafoen i Kjøretøy og kontrollstudiet, som utdanner kontrollører til statens Vegvesen. Bedrifter i nabolaget i Sørlandsparken har vært på kurs i Trafoen, ansatte i Vest Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen region Sør har brukt Trafoen til kurs, og enkeltbedrifter som Mattilsynet har brukt Trafoen som en del av sitt HMS arbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer