I alt 122 butikker i like mange bygder får i disse dager utviklingstilskudd gjennom Merkur-programmet for å sikre bedre lønnsomhet og opprettholde et viktig tjenestetilbud i et område med lavt folketall. Tre av disse butikkene ligger i Vest-Agder. Øyna Landhandel i Flekkefjord mottar 40 000 kroner, mens Knaben Landhandel i Kvinesdal og Korshamn Dagligvare i Lyngdal mottar 30 000 kroner hver. -Dette tilskuddet er en anerkjennelse av hvor viktig nærbutikken er for de minste lokalsamfunnene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Målgruppen for dette tilskuddet er de butikkene som har særlig mye å si for bosetting og som er nødvendige for at tjenestetilbud blir opprettholdt i bygda. Bevilgningen i 2009 er på fem millioner kroner og gjelder for dagligvarebutikker i utkantstrøk med lang avstand til nærmeste innkjøpsalternativ og med et spinkelt kundegrunnlag.

Merkur-programmet er et utviklingsprogram for bygdebutikker. Det ligger under Kommunal- og regionaldepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2009 | Skriv ut siden