Årsberetningen for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester for 2008 ble i sist møte lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Vest-Agder fylkeskommune er en av bidragsyterne til driften av orkesteret. I fjor var dette bidraget på nærmere fem millioner kroner. Fjorårsregnskapet for symfoniorkesteret viser et underskudd på 636 925 kroner. Hovedgrunnen til det negative resultatet var høyt forbruk av innleid arbeidskraft. For å gå i balanse ble det overført et tilsvarende beløp fra egenkapital i frie fond. Etter denne overføringen var egenkapitalen ved årsskiftet på vel 1,5 millioner kroner.

Symfoniorkesteret sysselsatte ved årsskiftet 51 musikere, 12 personer i administrative stillinger og ifiolin tillegg til 1,5 årsverk til renhold/kantine/vaktmester.

Totale driftinntekter for KSO i 2008 er kr 50 498 208. Ordinært offentlig drifttilskudd er totalt kr 47 310 500, hvorav tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune er kr 4 818 000. Statens tilskudd er kr 33 063 000, mens egeninntektene er kr 3 187 708.

Orkesteret spilte i 2008 til sammen 172 konserter med i alt 32 110 tilhørere. Tilhørertallet for 2008 var11 630 færre enn i 2007. Hovedgrunnen er at KSO ikke hadde stor samproduksjon med Opera Sør og Agder Teater i 2008. Denne typen samproduksjoner gir normalt rundt 12 000 besøkende.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer