Ungdommer i alderen 16-19 år inviteres til å delta i den nasjonale konkurransen ”The fight” for å gi sine bidrag til hvordan vi kan vi løse den største utfordringen verden står overfor. - Vi trenger alle gode ideer til hvordan vi kan skape en fornybar framtid. Konkurransen gir store muligheter å tenke nytt, visjonært og kreativt. Det finnes sikkert mange petter -smarter blant de unge som kan sette oss på nye ideer. Ungdomskonkurransen er samtidig en god mulighet til å lære mer om klima og energispørsmål, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

Konkurransen er åpen for alle i aldersgruppen 16- 19 år, slik at de som vil delta utenom skoletiden, også har mulighet til å være med. Konkurranseperioden er 17. september til 19. oktober. The Fight arrangeres i et samarbeid mellom Miljøverndepartementets klimakampanje, Klimaløftet, Energibedriftenes prosjekt ”Grønn Boks”, Natur og ungdom og Dagbladet. Premiene er en studietur til California neste vår og til FNs store klimakonferanse i København i desember.

Konkurransen kan løses av den enkelte eller som et prosjekt for en gruppe. Deltagerne kan velge flere ytringsformer for besvarelsen, som foto, video/film/animasjon/tegning, sang, en oppfinnelse eller et lokalt prosjekt. Konkurransen leveres inn digitalt til hjemmesiden www.thefight.no, og deltagerne oppfordres til å blogge underveis i oppgaveløsningen. Dagbladet er med som mediepartner i konkurransen og vil opprette en egen nettside for konkurransen hvor blant annet flere av bloggene vil bli publisert.

Juryen består av juryformann Christian Berg (administrerende direktør i Hafslund), Ingeborg Gjærum (leder i Natur og ungdom), Eirik Newth (Astrofysiker og forfatter), Lise Myhre (tegneserieskaper), Knut Schreiner (gitarist i Turboneger) og Ulrik Imtiaz Rolfsen (filmregissør).

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2009 | Skriv ut siden