Nå foreligger en fersk Education at a Glance publikasjon fra OECD. Den presenterer årlig indikatorer på utdanningsområdet fra OECD-landene og en del andre land. Dataene i årets rapport er hovedsakelig fra skoleåret 2006-2007. For første gang har Education at a Glance også med resultater som viser hvordan utdanning påvirker andre samfunnsområder enn de økonomiske. Årets rapport viser at det er betydelige sammenhenger mellom utdanning og selvrapportert helse, politisk interesse og mellommenneskelig tillit. I Norge er det særlig høyere utdanning som gir positive effekter på helse og politisk interesse.

Rapporten viser også at Norge er blant landene i OECD som bruker mest ressurser i utdanningssektoren både målt i andel av offentlige budsjetter, og målt per elev eller student. Sett i forhold til vårt høye BNP er ressursbruken til utdanning lav i Norge.

Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister
Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister

Rapporten viser at elever som gjennomfører videregående opplæring er bedre beskyttet mot arbeidsledighet og får høyere arbeidsinntekt enn elever som avslutter utdanningen etter grunnskolen.

- Tallene fra ”Education at a Glance 2009” viser at utdanning ut over grunnskolen gir stor gevinst både for den enkelte og for fellesskapet. Det viser hvor viktig det er å sørge for at flere fullfører videregående opplæring. Dette vil være et hovedmål framover. Skal vi lykkes med arbeidslinja, må vi lykkes bedre med utdanningslinja, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Andre viktige tall fra Education at a Glance 2009:
Lærernes arbeidstid: Norske lærere har lang avtalt arbeidstid, men relativt lite er satt av til undervisning, sammenlignet med andre OECD-land.
Lærernes lønn: Med unntak av begynnerlønnen ligger norske lærerlønninger under gjennomsnittet i OECD.
Studentutvikling: I høyere utdanning har studentutviklingen i Norge stagnert i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Andelen av et årskull som begynner i høyere utdanning har gått ned. Kandidatproduksjonen har holdt seg stabil siden 2004.
Les mer om tallene i undersøkelsen i sammendraget.
Education at a Glance 2009:http://www.oecd.org/edu/eag2009

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer