Motstandere av det planlagte vindkraftverket på Lista i Vest-Agder varsler søksmål mot staten for å hindre utbygging. Samtidig har Landbruks- og matdepartementet tatt initiativ til å endre grensene for Vest-Lista kulturlandskap, ett av landets 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsaken er at planene for vindkraftverket delvis omfatter arealer innenfor det utvalgte kulturlandskapet, melder NRK Sørlandet.

Det planlagte søksmålet mot staten blir varslet i et brev som Nettverket Ja til bevaring av Lista-landskapet nylig har sendt til Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.

"Vi er klar over at en domstol ikke tar stilling til politisk skjønnsutøvelse, når skjønnet anses å være innenfor lovverkets rammer", heter det i brevet til departementene.
Vest-Agder fylkeskommune hadde innsigelse til reguleringsplanen for området. Planen ble i sommer stadfestet av departementet. I øyeblikket gjennomfører fylkeskommunen arkeologiske registreringer i det berørte området. De kulturminnene som blir oppdaget, er "frigitt" gjennom departementets vedtak, men det gjenstår for Riksantikvaren å bestemme vilkårene for dispensasjonen fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser, den såkalte "frigivningen".

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 24. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer