Det var bred oppslutning om den første dialogkonferansen prosjektet FRITT-VALG -tiårssatsingen for likestilling arrangerte i Arendal onsdag. Over åtti deltakere fra blant annet alle tre forvaltningsnivåer, politiske partier, organisasjoner, næringsliv og media deltok. Konferansen dokumenterte at tiårssatsingen har en god politisk og administrativ forankring lokalt, regionalt og nasjonalt. I løpet av de mange innleggene og presentasjonene som ble lagt frem ble det vist stor entusiasme, kraft og bredde i de mange delprosjektene som drives av FRITT-VALG-partnerne. Dette gir grunnlag for optimisme for likestillingsutviklingen i landsdelen i årene fremover.

av admin, publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden