Vest-Agder-museet Lista har et negativt driftsresultat 30. juni på om lag 187.000 kroner.-Regnskapstallene viser at driften er knapp. Når kjente og faste utgifter er dekket, er det ikke mye penger igjen til å drive museum, sier avdelingsleder Inge Eikeland til Farsunds Avis. I sommer ble det nye museumsbygget på Nordberg åpnet. Det har bidradd til økt publikumsbesøk. Det er ventet henimot 10.000 besøkende til museets ulike attraksjoner dette året. Til sammenligning var det i 2001 registrert til sammen 2804 besøkende.

-Nybygget står her, men vi er fortsatt bare 1.5 sjeler til å drive museum. Mange har ambisjoner om en fortsatt utvikling, sier Eikeland. Han nevner forslag om et sjøfartsmuseum og økt fokus på minner fra siste verdenskrig.

Museet på Lista står overfor store nok utfordringer, med ansvar for 20 bygg og anlegg som skal vedlikeholdes innenfor det eksisterende driftsbudsjettet.
Kopi av banner_nordberg

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden