Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50 millioner kroner til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke mottatt svar til tross for flere henvendelser. Nå er tålmodigheten strukket i lengste laget. På et møte i Mandal i går ble det opplyst at byggekomiteen nå har satt opp en finansieringsplan med utgangspunkt i vedtak som foreligger i Mandal Bystyre og Vest-Agder fylkesting. Det vil si at kommunen har kalkulert med et statstilskudd på 40 millioner, men at det legges opp til en fullfinansiering, uten statlige millioner i verste fall. -Sammen med fylkeskommunen garanterer vi nå for beløpet slik at vi kan sette i gang byggingen, sa Mandals rådmann Erik Hillesund, i følge avisen Lindesnes.

Opplegget nå er at kommunen og fylkeskommunen deler beløpet mellom seg og garanterer for 20 millioner kroner hver. -«Worst case scenario» er at vi ikke får noen penger av Staten, sa Hillesund. Han medga derfor at bidraget fra fylkeskommunen er særdeles velkomment. Både han og ordføreren er godt fornøyd med avtalen nå ser ut til å dras i land raskt. -Det forutsetter et vedtak i fylkeskommunen nå i oktober og vil deretter bli behandlet i bystyret i november, sa Hillesund som mener byggingen vil kunne starte allerede i høst, skriver Lindesnes

Tore Berntsen Fungerende fylkesrådmann
Tore Berntsen Fungerende fylkesrådmann
I saksdokumentet til fylkesutvalgets møte 6. oktober rår fungerende fylkesrådmann Tore Berntsen til at Vest-Agder fylkeskommune skal garantere for de aktuelle 20 millioner kronene og godkjenne en avtale med Mandal kommune om dette. Det foreslås at garantien skal være tidsavgrenset til 2013.

I fylkesrådmannens tilråding fremgår det at et garantivedtak for virksomhet som drives av andre enn fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. Det må derfor tas forbehold om en slik godkjenning.

Det er fylkestinget som fatter det endelige fylkeskommunale vedtaket 20. oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer