Som utdannet sykepleier og pedagog, har Rita Anne Berntsen også på et profesjonelt plan jobbet med temaet. Hennes kompetanse er til uvurderlig hjelp for andre profesjonelle i helse- og utdanningssektoren som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne videre etter å ha blitt misbrukt.
Hskriver selv om utstillingen: ”Tilbake til kroppen" er en historie i tekst og bilder. Den viser en del av min vei tilbake til kroppen og livet etter å ha opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Jeg har hatt min vei ut, andre har sin. Selv om veiene vi velger er forskjellige, er smerten den samme. Jeg vil dele min vei og min prosess for å gi håp til andre.
Jeg vil vise at det nytter. Det nytter å kjempe seg til liv og verdighet selv om alt virker håpløst og svart. Vi må se barn som lider og vi må gi barn et respektfullt og godt liv. Alle kan se og hjelpe barn og vi har alle ansvar for alle barn. Seksuelle overgrep mot barn må tales og ikke ties i hjel.”
I slutten av november, 23. - 26. 11. 2009, vil Rita Anne selv være tilstede i utstillingen både for helsepersonell, skoleklasser, grupper og andre interesserte. Her er det anledning til å stille spørsmål, både til henne som privatperson og som sykepleier.
For bestilling av omvising kan du kontakte Vest-Agder-museet Kristiansand på telefon 38 10 26 80. Tilbudet er gratis. Utstillingen vil være tilgjengelig frem til februar 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden