Fire innlandskommuner på Sørlandet skal skape liv og røre på bygda. Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla er med i et skandinavisk samarbeidsprosjekt, Landsbygdsutvikling i Skandinavia (LISA), som sammen med kommuner i Danmark og Sverige satse på bygdeutvikling og sette bygdene på kartet. Prosjektet er utviklet gjennom Interreg IV A, Kattegat-Skagerrak-samarbeidet.


Prosjektet Landsbygdutvikling i Skandinavia (LISA) fokuserer på næringsutvikling i bygdene som kan skape flere arbeidsplasser og høyere bosetting i kommunene. I siste nyhetsbrev fra interreg.no får prosjektet bred omtale gjennom en artikkel som av Randi Røinaas Lomeland (bilde) i Knutepunkt Sør står bak.
Prosjektideen ble unnfanget av en bygdeutvikler i Birkenes kommune, og gjennom et grundig forarbeid og møter med potensielle partnere i de tre skandinaviske landene gjennom halvannet år, ble det bygget grunnlag for søknaden om Interreg-midler. Prosjektet har 16 partnere fra Danmark, Norge og Sverige, med Region Halland i Sverige som lead partner.
De norske partnerne er Knutepunkt Sørlandet (norsk prosjekteier), kommunene Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla, og Universitetet i Agder. De norske partnerne har et budsjett på 12,6 millioner kroner i prosjektperioden, hvorav halvparten er egenfinanisering og resten er tilskudd fra norske Interreg-midler.
Prosjektet åpnet med festivitas på Hægeland i Vennesla, med flere hundre fremmøtte i slutten av august. Formell åpningskonferanse arrangeres i Grenaa i Danmark 21. – 22. oktober. Prosjektet løper fra 1. juni 2009 til 1. juni 2012.
- De neste tre årene skal vi, sammen med partnere fra Danmark og Sverige, sette indre bygder på
Torhild Bransdal
Torhild Bransdal
kartet, både i forhold til bygdeutvikling, næringsutvikling og turisme. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med våre naboer i Skandinavia, som er like stolte over sine bygder som oss og som har samme spennende utfordringer, sier Torhild Bransdal, ordfører i Vennesla kommune. Hun forteller videre at kommunene lenge har vært opptatt av å utvikle bygdene, og allerede har etablert et eget næringssamarbeid mellom kommunene.
Nettsidene til LISA-prosjektet er under utvikling og skal lanseres på startkonferansen i Grenaa. www.lisakask.no åpnes for trafikk 22. oktober, og vil gi oppdaterte nyheter og informasjon fra prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2009 | Skriv ut siden