Brevet som nå er sendt til Sørlandet Sykehus HF har følgende ordlyd: ”Agderrådet forventer at Sørlandet sykehus HF strategiplan 2009 – 2013 med sine mål og strategier ligger fast og blir gjennomført i henhold til planen. Helsetilbudet er en avgjørende trygghetsfaktor. Dette understrekes i forslaget til Regionplan Agder 2020, der det blir framhevet at dagens sykehusstruktur på Sørlandet må videreføres og utvikles. Dette vil sikre at landsdelen har en spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens forventninger og behov”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2009 | Skriv ut siden