Statistisk Sentralbyrå presenterte i dag ferske tall vedrørende konkurser på landsplan og fylkesvis. Statistikken viser at det i løpet av årets tre første kvartal er registret samlet 155 konkurser i Vest-Agder. Tallet har sunket hvert kvartal. I første kvartal var antallet 65, i andre 50 og i tredje kvartal 40. Ser en forhold til fjoråret er tallene dystrere. I hele 2008 var det 116 åpnede konkurser i Vest-Agder, mens det etter tre kvartaler i år allerede er 155 konkurser.

På landsplan fortsetter økningen i åpnede konkurser. I 3. kvartal i år ble det registrert 23 prosent flere konkursåpninger enn i det samme tidsrommet i fjor. Hittil i år har det blitt åpnet 3 830 konkurser, 55 prosent flere enn i den samme perioden i fjor

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden